Naše služby

Používame širokú škálu moderných spôsobov ošetrenia Vášho chrupu a ústnej dutiny. Špecializujeme sa predovšetkým na oblasť zubnej implantológie a estetickej stomatológie. Venujeme sa stomatochirurgickej problematike, ako i bežným stomatologickým ochoreniam a ich liečbe. Viac ako 20-ročné skúsenosti v zubnej implantológii skúsenosti so siedmimi rozličnými implantologickými systémami ako i neustále vzdelávanie dávajú záruku vysokej kvality ponúkaných služieb. Estetická stomatológia zaznamenáva najprudší rozvoj za posledné roky. Počas jednej návštevy u nás Vám vyhotovíme,  systémom Cerec CAD/CAM technológiou, celokeramické výplne, estetické fazety, korunky a mostíky.

Dentálna hygiena zahŕňa odstránenie zubného kameňa a povlakov, inštruktáž čistenia zubov, ale aj poučenie o správnej výžive, zohľadnenie rizikových faktorov a motiváciu pacienta. Pomocou Air Flow  alebo KaVo prístroja sa detailne očistia zubné povlaky a vonkajšie sfarbenia zubov, a to aj v priestoroch kam sa inak nedá dostať. Zuby tak nadobúdajú svoju prirodzenú farbu a hladký povrch, čím sa zároveň aj znižuje vytváranie nového povlaku a zubného kameňa.

Lokálna fluoridácia – po odstránení zubného kameňa a povlakov je dobré ošetriť zuby fluornymi gelmi alebo pastami.

Bielenie zubov je proces, pri ktorom zosvetľujeme zafarbený dentín a sklovinu zubov. Toto zosvetlenie je možné len na vlastných zuboch. Nie je možné vybieliť plomby ani protetickú prácu. Bielené zuby je potrebné preplombovať kvôli novej farbe tak, aby bola plomba neviditeľná. Rovnako je potrebné prerobiť aj protetickú prácu, aby farba na vybelených zuboch a protetickej práci bola rovnaká a vyhovovala tak predstavám pacienta. Pred bielením zubov je potrebné absolvovať dentálnu hygienu, pri ktorej sa odstráni zubný kameň a všetky povlaky, ktoré by mohli znížiť efekt bielenia. Na vyčistenú sklovinu zubov nanesieme špeciálny gél a necháme naň pôsobiť svetlo vychádzajúce z lampy. Pôsobením svetla sa aktivuje v géli kyslík, tento aktívny kyslík pôsobí na sklovinu a tým bieli zuby. Výsledkom bielenia je skok o 8 odtieňov k belšej farbe zubov.

Zubný kaz je najčastejším dôvodom návštevy zubára. Ide o agresívne infekčné ochorenie, ktoré začína ako pomalé odbúravanie tvrdej hmoty zuba s následným poškodením tvrdých štruktúr a vznikom defektu na zube. Ak proces pokračuje, spôsobuje hlboké poškodenie zuba s prienikom do zubnej drene. Hlavným cieľom zubných výplní je nahradiť poškodené a chýbajúce zubné tkanivo. Na našej ambulancii používame kompozitné výplne a skloionomerné výplne, ktoré sú biele a teda sú takpovediac „neviditeľné“ na zube.

Predstavte si, že novú korunku môžete mať už v priebehu pár hodín a jednej návštevy u zubného lekára. To je možné práve vďaka systému CEREC. Kvôli oprave zlomeného zubu, vyhotoveniu korunky či mostíka musel v minulosti pacient chodiť s obrúsenými zubami do práce či medzi ľudíniekoľko dní až týždňov. Systému CEREC však umožňuje pacientovi mať novú korunku za pár hodín. Systém počítačovej 3D modelácie CEREC naskenuje do najmenších detailov ústnu dutinu, navrhne ideálny tvar zubnej korunky alebo výplne a následne ju aj vyrobí.

Zubný implantát je dokonalou náhradou chýbajúceho zuba a je na nerozoznanie od ostatných zubov.  Je vyrobený z titánu, nevyvoláva žiadne alergické reakcie a je 100% kompatibilný s ľudským organizmom, Zubný implantát je titánová skrutka, ktorá sa vsadí do kosti pacienta, pričom následne napevno zarastie do nej a poskytujú tak stabilnú základňu pre nový zub. Po zhojení sa na implantát osadí titánová nadstavba s keramickou alebo kovokeramickou korunkou.

Aktuálne používame 3 typy impantátov:

Nobel Biocare implantáty – Jedna z najtarších firiem zaobarajúca sa zubnými implantátmi sídliaca vo Švédsku. Dlhoročná spolupráca so
zakladateľom modernej implantológie prof. Bronemarkom je záruka kvality na celom svete. Konické implantáty s
perfektným povrchom a protetickými možnosťami dávajú záruku perfektnému výsledku implantácie.

Euroteknika implantáty – Zubné implantáty 100% francúzkej výroby sú etablované na európskom trhu 20rokov, pričom vo Francúzku patria medzi najpouživanejšie. Predstavujú širokú škálu rozličných typov zubných implantátov, s ktorými sa dajú vyriešiť aj tie
najzložitejšie prípady za prijateľnú cenu. Implantáty naturactis, naturall, aestetica sú najpoužívatelnejšie.
Euroteknika ponúka aj miniimplantáty obľubené najmä u bezzubých pacientov.

Straumann implantáty – Švajčiarské implantáty Straumann patria ku špičkovým implantátom vyhotovené z Roxolitu  s povrchom SLActive pre zadne aj predné úseky zuboradia.Rozšírené po celom svete s najmenšími komplikáciami počas nášho 25 ročnej
implantologickej praxe.

zubný implantát

Vďaka zubnej protetike dokážeme plnohodnotne nahradiť chýbajúci zub, prípadne aj niekoľko zuby. Konkrétne ide o zubné korunky, mostíky, či snímateľné zubné protézy. Protetické riešenia majú funkčný aj estetický význam. Zubný lekár Vám na konzultácii odporučí najvhodnejší spôsob riešenia práve vášho problému.

Zubné korunky sú fixné náhrady zuba, ktoré sú pevne pripojené na nabrúsené zuby poškodené zubným kazom či úrazom. Zubná korunka je vhodná vtedy, ak plomba nepostačuje na opravu poškodenej časti zuba.

Mostíky sú fixné protetické náhrady, ktoré nahrádzajú chýbajúci zub, prípadne niekoľko zubov, pričom musia byť obrúsené minimálne dva zuby najbližšie k zubné mu defektu. Je to spôsob ktorý sa aj dnes používa veľmi často. Podobne ako korunky môžu byť kovokeramické alebo o zirkónovej keramiky.

Protetické práce na implantátoch – Pri vyhotovení protetických prác na implantátoch, treba vždy vedieť že je tu otázka nadstavbových častí (abutmentov) na ktorých sa vyhotovuje samotná protetická práca. Väčšina výrobcov dodáva okrem implantátov aj nadstavbové časti, ktoré sú fabricky vyhotovené alebo sa dajú individuálne vyhotoviť. Z toho hľadiska sa dajú použiť základné rovné alebo uhlové nadstavbové časti. Z estetického dôvodu sa vyhotovujú aj keramické nadstavbové časti a to načastejšie zo zirkónovej
keramiky, v poslednej dobe sa využíva aj IPS e.maxová CAD keramika systémom Cerec.
  
Po vybratí vhodnej nadstavbovej časti sa klasicky odlačkovaním alebo CAD/CAM technikou vyhotovujú korunky obdobne ako na zuby.
Tu však je možnosť vyhotovenia a podmienene snímateľnej korunky, ktorá má otvor, cez ktorý sa korunka priskrutkuje ku implantátu. Otvor sa načastejšie zalieva kompozitnými výplňami. Takto po odvratní kompozitu sa dá korunka alebo mostík kedykoľvek stiahnutť,
očistiť, opraviť a znovu nasadiť. Korunky sa vyhotovujú zo všetkých možných materiálov. Treba sa vyhnúť kombinácii niekoľkých kovov v ústnej dutine, pre požnosť vzniknutiu galvanických prúdov. Nártočné ale pritom veľmi efekté je nahradenie bezzubej čeľusti na fixný mostík. Tak isto sa dajú vyhotoviť z titánovej kovokeramiky ale zo zirkónovej keramiky.